Конкурс Издавачке куће „Логос“ за енглески језик
Тема My dream school
Снимили ученици 6/1. Са ученицима радила наставница Славица Стојановић.