Лепа вест за родитеље будућих првака!
Скупштина града Прокупља je донела одлуку да за све будуће прваке за школску 2019/20 . годину плати уџбенике. Тако да ће скупштина града Прокупља финансирати куповину уџбеника за све ученике првог разреда у свим основним школама на нивоу града, изузев оних ученика који су сагледани од стране мера које је прописала Република Србија.