Упис првака за школску 2019/2020. годину
Поштовани родитељи,
Упис деце у први разред почиње од 01.04.2019.год.
Према Закону о основама система образовањаи васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. То значи да се за школску 2019/2020.год. уписују сва деца рођена од 1.марта 2012. године, до краја фебруара 2013.године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.
Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1.септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2019/2020.год. односи на децу рођену од 1. марта до 31.августа 2013.год.
Превремени упис је специфичан јер дете пролази кроз посебну проверу спремности за полазак у школу, коју врши психолог.
Упис детета у први разред обавља секретар школе упериоду од 800до 1700 часова, а потребна је следећa документација:
  • Извод из матичне књиге рођених (може фотокопија)
  • Потврда из Дома здравља о обављеном лекарском прегледу
  • Уверење о похађању припремног предшколског програма (из предшколске установе)
  • Потврда о пребивалишту
Тестирање деце се обавља накнадно а заказује се приликом уписа.
На основу обавештења Министарства просвете науке и технолошког развоја у циљу поједностављења процедуре уписа у административном делу, обезбеђен је софтвер који ће се користити за упис у први разред. Шта то практично значи? Родитељ приликом уписа детета у школу не мора да у папирној форми достави Извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту већ има могућност да поднесе захтев да школа у име родитеља прибави ове документе електронским путем преко новог софтвера(у складу са Законом о електронској управи, Сл.гласник РС бр.27/18). Уколико родитељи већ поседују или желе да самостално прибаве ове документе, имају право на то а достављају их школи када уписују своје дете.
Upis-prvaka-20119