Обавештење за родитеље - бесплатни уџбеници за 2021/2022. годину
Slika-knjiga-958x784Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за школску 2021/2022. годину.
Ученици основних школа који су обухваћени пројектом:
1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи),
Као доказ о испуњености услова доставља се Школи решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП-у 1 и ИОП-у 2),
Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат),
Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.
Као доказ о испуњености услова доставља се Школи потврда образовно-васпитне установе о својству ученика (основна школа и средња школа), односно студента (факултет) за свако дете, осим ако су и истој основној школи, јер Школа поседује податке о наведеним ученицима.
Напомена: БУДУЋИ ПРВАЦИ који испуњавају неке од ових услова, такође су у обавези да доставе документацију из разлога што за њих бесплатне уџбенике обезбеђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Сви остали будући прваци такође ће добити бесплатне уџбенике од стране града.
Школа наведене податке о бројном стању ученика по критеријуму и разредима уноси у Информациони систем Доситеј до 1. марта 2021. године.