Добродошлица за прваке
Aутор текста Administrator   
понедељак, 14 август 2017 14:17
Драги родитељи наших будућих првака,
Пред нама је почетак школске године и период велике промене за све вас. Полазак у школу велики је и значајан тренутак у вашим животима и у животима ваше деце, наших будућих ђака првака.
У среду 30. августа 2017. године у 18h очекујемо да одвојите време и са њима се појавите на малој школској свечаности приређеној у част свих њих који тога дана једном ногом улазе у свет одраслих и чији живот на неки начин почиње да се мења. Они ће тога дана упознати своју школу, своје другаре и учитељице, и кратко, како је добродошлици примерено, боравити у школи која ће наредних осам година бити њихов други дом у коме ће учити, али се свакога дана и радовати.
С надом да ћемо у периоду који је пред нама успешно сарађивати и да ћемо развити неопходно узајамно поверење и уважавање искрено вас очекују учитељице првог разреда и сви остали запослени у школи .
Директорица школе
Весна Тодоровић
 
Одлука о додели уговора
Aутор текста Administrator   
понедељак, 31 јул 2017 14:40
У јавној набавци добара – дрвени пелет, бира се као најповољнија понуда понуђача „Bravox“ доо Соко Бања , Алексе Маркишића бр. 173, заведена код Наручиоца под бр. 147/р од 21.07.2017.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара.
 
Преузмите:
 
 
Jавнa набавкa мале вредности - дрвени пелет
Aутор текста Administrator   
недеља, 16 јул 2017 11:02
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2017, деловодни број Одлуке 231 од 12. 07. 2017. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број решења 232 од 12. 07. 2017. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – добара – ДРВЕНИ ПЕЛЕТ ЈН бр. 1/2017.
 
Преузмите:
 
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 9 од 48