Загрљај - за одрастање без насиља
Као подршка превенцији и заштити деце од насиља и подстицање толеранције у читавом друштву у току Дечије недеље, Пријатељи деце Србије организују кампању "Загрљај – за одрастање без насиља". Овој кампањи се придружила и наша школа, промовишући љубав, блискост и толеранцију.