Угледни час "Симболи Француске"

У знак обележавања месеца Франкофоније, наставница француског језика Јелена Марковић одржала је угледни час у 7.разреду , чиме је уједно започет и рад радионице за превођење која ће се одржавати сваке среде. Тема овог угледног часа била је "Symboles de la France " односно "Симболи Француске" .

Ученици су радили на тексту користећи се речницима и до сада стеченим знањима из граматике, лексике и синтаксе. На креативан начин обновили су оно што су научили, али су и стекли нова сазнања о француској њеној култури, историји, и пре свега о историјским симболима овог народа галског духа- галском петлу, Астериксу и Обеликсу, француској кокарди.

На овом часу истакнута је важност националне историје, али је уочена и корелација између историјских симбола Србије и Француске.