Мото и визија школе

Мото школе

"Реци ми и ја ћу заборавити, покажи ми и ја ћу можда запамтити, укључи ме и ја ћу разумети", Бенџамин Френклин

Визија школе

Тежимо школи у којој се ради савременим наставним методама и облицима рада уз поштовање индивидуалности ученика и њихових развојних специфичности. Стварамо школу која усађује и негује хумане вредности генерацијама које школујемо. Школу обликујемо као место где деца радо долазе да би се дружила, образовала и информисала: културно, здравствено и технички.