Савет родитеља

direktorka Vesna

Поштовани родитељи,

Ради обезбеђивања  радне атмосфере у школи и омогућавања несметаног обављања послoвa  наставника, стручних сарадника и директора школе, молимо Вас да се придржавате следећег кућног реда школе:

Дан одређен за пријем родитеља од стране директора је уторак од 12 – 18 часова.

Ако имате примедбе на поступање наставника или ученика према ученику, на оцену из предмета и владања, молимо Вас да поштујете прописану процедуру, која подразумева обраћање прво предметном наставнику, па одељењском старешини, потом п.п. служби. Уколико се проблем не реши на тим нивоима, следеће је обраћање директору школе.

Само уколико је у питању нека ванредна ситуација, која изискује хитност  (уложен приговор или  жалба на оцену из предмета и владања, изречену васпитну или васпитно - дисциплинску меру), можете се обратити директору школе и ван овог термина, али Вас молимо да се пре доласка најавите преко дежурних  на портирници школе.

Молимо Вас да се придржавате распореда отворених врата наставника и одељењских старешина. Сваки наставник има одређен један час за пријем родитеља и у преподневној и у поподневној смени. О времену пријема код сваког  наставника бићете обавештени путем истакнутог  распореда на огласној табли у приземљу школе и путем сајта. Ван тог термина наставници и одељењске старешине  нису у обавези  да приме родитеље, изузев у хитним случајевима или по позиву наставника и одељењских старешина.

Наведене тачке дневног реда регулисане су ,,Правилником о правилима понашања ученика, запослених и родитеља ученика  ОШ  Ратко Павловић Ћићко” и о томе се можете обавестити на сајту школе или огласној табли у приземљу.

У Прокупљу   

15, 08, 2016.                                                 

Директор школе

Весна Тодоровић

 

 

Име и презиме родитеља

Представник одељења

Име и презиме родитеља

Представник одељења

Ивана Ђорђевић

I/1

Сара Красић

V/1

Марија Јовановић

I/2

Марија Деспотовић

V/2

Лидија Митровић

I/3

Јелена Станковић

V/3

Саша Ранђеловић

I/4

 

 

Милена Раденковић

II/1

Владимир Ђорђевић

VI/1

Љиљана Стојановић

II/2

Бранкица Тасић

VI/2

Наташа Крстић

II/3

Стеван Лукић

VI/3

Милош Стајковић

II/4

Валентина Гојковић

VI/4

Митар Крстић

III/1

 

 

Неша Ђорђевић

III/2

Оливера Нишавић

VII/1

Сузана Милосављевић

III/3

Тамара Вучковић

VII/2

Душица Филиповић

IV/1

Марина Јанковић

VII/3

Иван Милачић

IV/2

Владимир Ђоровић

VII/4

Драшко Страхињић

IV/3

 

 

Никола Ивановић

I ДТ

Дејан Петровић

VIII/1

Владимир Тасић

II ДТ

Татјана Милосављевић

VIII/2

Бојана Стојановић

III ДТ

Гордана Барјактаревић

VIII/3

Југослав Стефановић

IV ДТ

Јелена Мандић

VIII/4

Јелена Јовановић

I БЕР

Дејан Стојиљковић

VIII/5

Ивана Пауновић

II БЕР

 

 

Петар Динић

III БЕР

Милан Станковић

II–III ЋУК

Ирена Ђорђевић

IV БЕР

Његош Јовић

I –IV ЋУК

 


 

За председника Савета родитеља, на седници одржаној 14.09.2018. године изабрана је Љиљана Стојановић, заменик је Марија Јовановић.

 

Преузмите:

План рада Савета родитеља

Пословник о раду Савета родитеља

Тим за сарадњу са породицом

Начин обраћања родитеља школи у случају примедбе

Каква је моја школа - упитник за родитеље

Календар за школску 2018/2019. годину