Савет родитеља

direktorka Vesna

Поштовани родитељи,

Ради обезбеђивања  радне атмосфере у школи и омогућавања несметаног обављања послoвa  наставника, стручних сарадника и директора школе, молимо Вас да се придржавате следећег кућног реда школе:

Дан одређен за пријем родитеља од стране директора је уторак од 12 – 18 часова.

Ако имате примедбе на поступање наставника или ученика према ученику, на оцену из предмета и владања, молимо Вас да поштујете прописану процедуру, која подразумева обраћање прво предметном наставнику, па одељењском старешини, потом п.п. служби. Уколико се проблем не реши на тим нивоима, следеће је обраћање директору школе.

Само уколико је у питању нека ванредна ситуација, која изискује хитност  (уложен приговор или  жалба на оцену из предмета и владања, изречену васпитну или васпитно - дисциплинску меру), можете се обратити директору школе и ван овог термина, али Вас молимо да се пре доласка најавите преко дежурних  на портирници школе.

Молимо Вас да се придржавате распореда отворених врата наставника и одељењских старешина. Сваки наставник има одређен један час за пријем родитеља и у преподневној и у поподневној смени. О времену пријема код сваког  наставника бићете обавештени путем истакнутог  распореда на огласној табли у приземљу школе и путем сајта. Ван тог термина наставници и одељењске старешине  нису у обавези  да приме родитеље, изузев у хитним случајевима или по позиву наставника и одељењских старешина.

Наведене тачке дневног реда регулисане су ,,Правилником о правилима понашања ученика, запослених и родитеља ученика  ОШ  Ратко Павловић Ћићко” и о томе се можете обавестити на сајту школе или огласној табли у приземљу.

У Прокупљу   

15, 08, 2016.                                                 

Директор школе

Весна Тодоровић

 

Предст.

одељења

Име и презиме родитеља

Предст.

 одељења

Име и презиме родитеља

I/1

Данијела Николић

V/1

Дејан Петровић

I/2

Марија Стојиљковић

V/2

Ана Пантић

I/3

Марина Јанковић

V/3

Тања Илић

I/4

Горица Стевановић

V/4

Марија Тодоровић

I /5 Д.Т.

Предраг Вељковић

 

I /6 Бер.

Дијана Ђорђевић

VI /1

Сара Красић

II/1

Бисерка Роглић

VI /2

Љиљана Булајић

II/2

Миљана Карапанџић

VI /3

Милан  Станковић

II/3

Душица Миљковић

 

II/4

Саша Ранђеловић

VII /1

Јелeна Коцић

II /5 Д.Т.

Никола Ивановић

VII /2

Александар Томић

II/6  Бер.

Јелена Јовановић

VII /3

Смиљана Радуловић

III/1

Милена Раденковић

VII /4

Валентина Гојковић

III/2

Љиљана Стојановић

 

III/3

Марина Милетић

VIII/1

Оливера Нишавић

III/4

Милош Стајковић

VIII/2

Лидија Митровић

III /5 Д.Т.

Бојана Петровић

VIII/3

Небојша Павловић

III/6  Бер.

Маја Младеновић

VIII/4

Владимир Ђорђевић

IV/1

Марија Милић

 

IV/2

Мирјана Костић

 

IV/3

Сузана Милосављевић

 

IV/4 Д.Т.

Горан Стојковић

 

IV/5 Бер.

Петар Динић

 

 

I /7- II/7  Ћук.  

Андријана Китановић

 

 

III/7- IV/6 Ћук.

Милица Кастратовић

 

 

 

За председника Савета родитеља, на седници одржаној 05.09.2019. године изабрана  је Љиљана Стојановић, заменик је Дејан Петровић , записничар Милена Раденковић.

Чланови Савета родитеља су укључени у рад тимова:

Тим за избор за Ђака генерације – Смиљана Радуловић 7/3

Тим за сарадњу са родитељима – Сузана Милосављевић, 4/3

Стручни актив за развојно планирање -Стеван Лукић

Тим за самовредновање рада школе - Марија Јордачијевић Видаковић 3/1

Тим  за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања - Јелена Мандић 7/2

Тим за инклузивно образовање - Станимировић Ивана 7/3

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе  - Тања Станковић

Представник за Општински савет родитеља је

Сара Красић  6/1, а њена замена је Валентина Гојковић 7/4.