Савет родитеља

direktorka Vesna

Поштовани родитељи,

Ради обезбеђивања  радне атмосфере у школи и омогућавања несметаног обављања послoвa  наставника, стручних сарадника и директора школе, молимо Вас да се придржавате следећег кућног реда школе:

Дан одређен за пријем родитеља од стране директора је уторак од 12 – 18 часова.

Ако имате примедбе на поступање наставника или ученика према ученику, на оцену из предмета и владања, молимо Вас да поштујете прописану процедуру, која подразумева обраћање прво предметном наставнику, па одељењском старешини, потом п.п. служби. Уколико се проблем не реши на тим нивоима, следеће је обраћање директору школе.

Само уколико је у питању нека ванредна ситуација, која изискује хитност  (уложен приговор или  жалба на оцену из предмета и владања, изречену васпитну или васпитно - дисциплинску меру), можете се обратити директору школе и ван овог термина, али Вас молимо да се пре доласка најавите преко дежурних  на портирници школе.

Молимо Вас да се придржавате распореда отворених врата наставника и одељењских старешина. Сваки наставник има одређен један час за пријем родитеља и у преподневној и у поподневној смени. О времену пријема код сваког  наставника бићете обавештени путем истакнутог  распореда на огласној табли у приземљу школе и путем сајта. Ван тог термина наставници и одељењске старешине  нису у обавези  да приме родитеље, изузев у хитним случајевима или по позиву наставника и одељењских старешина.

Наведене тачке дневног реда регулисане су ,,Правилником о правилима понашања ученика, запослених и родитеља ученика  ОШ  Ратко Павловић Ћићко” и о томе се можете обавестити на сајту школе или огласној табли у приземљу.

У Прокупљу   

15, 08, 2016.                                                 

Директор школе

Весна Тодоровић

Име и презиме

Одељење
Жарко Копривица I/1
Ружица Радевић I/2
Сања Вакић I/3
Душица Филиповић II/1
Дејан Булатовић    - председник Савета - II/2
Ирена Анђелковић II/3
Петровић Радмила III/1
Војкан Симоновић III/2
Милена Раденковић    - записничар - IV/1
Љиљана Стојановић  -заменик председника - IV/2
Дејан Ђорђевић IV/3
Оливера Нишавић V/1
Милица Благојевић V/2
Славица Стојановић V/3
Татјана Ђорђевић V/4
Дејан Петровић VI/1
Драган Стаменковић VI/2
Марија Цветковић VI/3
Вања Стевановић VI/4
Биљана Стошић VI/5
Биљана Ристић VII/1
Марија Јордачијевић VII/2
Стеван Лукић VII/3
Драган Грбић VII/4
Драгана Николић VIII/1
Данијела Милошевић VIII/2
Драгољуб Стефановић VIII/3
Марина Јанковић VIII/4
Мирјана Миладиновић VIII/5
Игор Петровић I ДТ
Југослав Стефановић II ДТ
Горан Стојковић III ДТ
Бојана Стојановић IV ДТ
Петар Динић I БЕР
Љиљана Динић II БЕР
Јелена Јовановић III БЕР
Јовица Младеновић IV БЕР
Младен Станковић II –III ЋУК
Душко Јовић I –IV ЋУК

Преузмите:

План рада Савета родитеља

Пословник о раду Савета родитеља

Тим за сарадњу са породицом

Начин обраћања родитеља школи у случају примедбе

Каква је моја школа - упитник за родитеље

Календар за школску 2016/2017. годину