Ђачка задруга Ђерв

Одлуком Школског одбора од 26.11. 2015 год. у ОШ „Р.П.Ћићко“ основана је Ученичка  задруга „ЂЕРВ“. Организациону структуру задруге чине: Скупштина задруге са председником скупштине задругара, замеником председника и педагошким асистентом-руководиоцем задруге; Извршни одбор задруге чији су носиоци председник извршног одбора, заменик председника и три члана; Надзорни одбор задруге са председником надзорног одбора, замеником председника и једним чланом; Радни погони-радионице за основну делатност-укупно је седам погона. Радне погоне чине радне јединице које се састоје од ментора, сарадника и чланова радне јединице. Чланови радних јединица у радним погонима могу бити ученици од првог до осмог разреда. Ученичка задруга „Ђерв“ има Правилник о раду који је донео Школски одбор на основу одлука Савета родитеља и Наставничког већа.

I СКУПШТИНА ЗАДРУГАРА

Председник Скупштине задругара и педагошки асистент-руководилац задруге: мр Дејан Живковић, наставник биологије

Заменик председника скупштине: проф. Марија Антић, наставник биологије

II ИЗВРШНИ ОДБОР ЗАДРУГЕ

Председник Извршног одбора: проф. Ненад Мутавџић, наставник географије

Заменик председника: Светлана Ћурчић, школски психолог

Члан 1.: Славица Јовановић, проф. разредне наставе

Члан 2.: Биљана Красић, проф. разредне наставе

Члан 3.: Бранимир Прибак, благајник школе

III НАДЗОРНИ ОДБОР ЗАДРУГЕ

Председник Надзорног одбора: проф. Слађана Момчиловић, наставник српског језика

Заменик председника: Светлана Прибак, секретар школе

Члан одбора: Данијела Микић, шеф рачуноводства

IV РАДНИ ПОГОНИ-РАДИОНИЦЕ

РП 1. НАШЕ ИДЕЈЕ-НАШИ МОДЕЛИ

Израда фотографија, фото-албума ученика, наставника и школских дешавања; сарадња са предузећима из окружења, моделарство

Ментор: проф. Малиша Стојановић, наставник ТИО

Сарадници: проф. Зоран Петковић-помоћник директора, проф. Јелица Орловић-наставник ТИО

РП 2. ДРАМА, ИГРА, ПЛЕС

Делатности различитих садржаја према потребама и захтевима школе и средине: едукације, спортско-рекреативне активности, културне манифестације, приредбе, школски конкурси и поетско-музичке вечери

Ментор: проф. Славица Стојановић, наставник енглеског језика

Сарадници: Славица Чикарић-проф. разредне наставе, проф. Данијела Милошевић- наставник француског језика, проф. Срђан Ковачевић-наставник физичког васпитања, Марија Јањевић-проф. разредне наставе, Данијела радовић-проф. разредне наставе, проф. Аца Маринковић и проф. Горан Копривица-наставници музичке културе, проф. Зоран Павловић-наставник историје

РП 3. КРЕАТИВНА УЧИОНИЦА-ЦРТАМ, СЛИКАМ, СТВАРАМ

Израда накита, декоративних предмета, фигура, честитки, кутија и осталих продајних предмета, слике и друго

Ментор: проф. Јелена Марковић, наставник француског језика

Сарадници: проф. Небојша Станковић-наставник ликовне културе, Мирјана Стевановић- проф. разредне наставе, Виолета Мхајловић-проф. разредне наставе, Валентина Јовић- проф. разредне наставе, Соња Илић-проф. разредне наставе, Слађана Савић-проф. разредне наставе

РП 4. ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА

Прикупљање и продаја природних лековитих сировина (теренске еко-акције), прикупљање и пласман секундарних сировина,  израда фигурина од природних материјала, израда врећица за лековито биље, одржавање и проширење еко-врта, акваријума, тераријума, организација изложбених збирки одржавање зеленила унутар школе и школског парка, реализација тематских садржаја из екологије и очувања животне средине у окружењу

Ментор: проф. Марија Антић, наставник биологије

Сарадници: мр Дејан Живковић-наставник биологије, проф. Никола Тодоровић- наставник физичког васпитања, Бранимир Прибак-благајник школе, Зорица Милошевић,-проф. разредне наставе

РП 5. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Школски лист „Ђерв“

Ментор: проф. Милка Тошић-наставник српског језика

Сарадници: проф. Слађана Момчиловић-наставник српског језика, проф. Небојша Станковић-наставник ликовне културе, Марија Јањевић-проф. разредне наставе, проф. Д анијела Милошевић-наставник француског језика, мр Дејан Живковић-наставник биологије

РП 6. ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Прикупљање помоћи у виду новчаних средстава, одеће, обуће, прибора, уџбеника и осталог за ученике социјално угрожених породица, оболелима од тешких болести и ученицима са посебним потребама

Ментор: Мирослава Раденовић, педагог

Сарадници: проф. Драгана Петровић-наставник српског језика, Светлана Ћурчић-школски психолог, проф. Данка Јанковић-наставник математике, Јасмина Филиповић-проф. разредне наставе

РП 7. ШКОЛСКА ПРОДАВНИЦА

Продаја производа ученичке задруге, набавка и продаја уџбеника, школског прибора и других производа за потребе ученика и радника школе

Ментор: Валентина Петковић

Сарадник: Данило Раденовић

           

12. август, 2016 год.                                                            

Руководилац задруге

мр Дејан Живковић

Погледајте:

Годишњи план шачке задруге

Циљ, задаци, делатност

Извештај ђачке задруге