Разредна настава
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧИТЕЉА РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ
Славица Јовановић Одељењски старешина 1/1
Славица  Чикарић Одељењски старешина 1/2
Марија  Јањевић Одељењски старешина 1/3
Слађана  Савић Одељењски старешина 2/1
Мирјана Стевановић Одељењски старешина 2/2
Виолета Михајловић Одељењски старешина 2/3
Валентина  Јовић Одељењски старешина 3/1
Соња   Илић Одељењски старешина 3/2
Биљана  Красић Одељењски старешина 4/1
Србијанка Милосављевић Одељењски старешина 4/2
Јасмина Филиповић Одељењски старешина 4/3
Срђан Михајловић Одељењски старешина 3/3 Доња Трнава
Славица Пауновић Одељењски старешина 1/4  Доња Трнава
Зорица Милошевић Одељењски старешина 2/4  Доња Трнава
Радован Ивановић Одељењски старешина 4/4  Доња Трнава
Сања Јовановић Одељењски старешина 1/5  Бериље
Валентина Гарић Одељењски старешина 2/5   Бериље
Слађана Вешковић Одељењски старешина 3/5   Бериље
Љиљана Милић Одељењски старешина 4/5   Бериље
Милена Ристић Комбиновано одељење Ћуковац
Марија Ивановић Комбиновано одељење Ћуковац
Данијела Радовић Продужени боравак