Разредна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧИТЕЉА

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

Слађана Савић

1/1

Мирјана Стевановић

1/2

Виолета Михајловић

1/3

Милена Стевановић

1/4

Валентина Јовић

2/1

Соња Илић

2/2

Данијела Радовић

2/3

Сања Јовановић

2/4

Биљана Красић

3/1

Србијанка Милосављевић

3/2

Јасмина Филиповић

3/3

Марија Јањевић

3/4

Славица Јовановић

4/1

Славица Чикарић

4/2

Ана Ивановић

4/3

Зорица Милошевић

1/5 Доња Трнава

Срђан Михајловић

2/5  Доња Трнава

Марија Ивановић

3/5  Доња Трнава

Славица Пауновић

4/4  Доња Трнава

Валентина Гарић

1/6  Бериље

Слађана Вешковић

2/6   Бериље

Љиљана Милић

3/6   Бериље

Миленко Јелић

4/5   Бериље

Милена Ристић

Комбиновано одељење Ћуковац (3/4 р)

Предраг Аритоновић

Комбиновано одељење Ћуковац (1/2 р)

Саша Стојилковић

Продужени боравак први разред

Биљана Мијовић

Продужени боравак други разред