Ваннаставно осбље

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ДЕЛАТНОСТ

Весна Тодоровић

Директор

Зоран Петковић

Заменик директора

Марина Миљковић

Педагог

Светлана Ћурчић

Психолог

Светлана Прибак

Секретар школе

Данијела Микић

Шеф рачуноводства

Бранимир Прибак

Благајник

Драгана Војиновић, Слађана Величковић,

Душан Мијалковић, Невена Кожовић

Библиотекари

Јован Тодоровић

Домар

Радослав Ђокић

Ложач

Горан Јовић

Ложач

Жарко Младеновић

Ложач

Слађана Тимотијевић

Сервирка

Младен Милосављевић

Помоћни радник

Далибор Стојановић

Помоћни радник

Татјана Динић

Помоћни радник

Слађана Илић

Помоћни радник

Јадранка Искреновић

Помоћни радник

Миланка Перовић

Помоћни радник

Златица Тодоровић

Помоћни радник

Слађана Коцић

Помоћни радник

Валентина Петковић

Помоћни радник

Предраг Лазић

Помоћни радник

Милан Илић

Помоћни радник