Јавна набавка мале вредности - екскурзије, настава у природи, излети
уторак, 17 септембар 2019 11:52
ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.годину. Поступак јавне набавке мале вредности ради закључивања оквирног споразума - ЈАВНА НАБАВКА БР. 3/2019.

Преузмите: