Малено је зрно бисерово, ал' се носи на господском врату
Обележавање Вукове недеље је редовни задатак за учеснике републичког пројекта Читалићи. Погон за драму игру и плес, чији је ментор Славица Чикарић, показао је како уобичајено може да постане посебно.
Ученици II2, уз помоћ другака Славице Јовановић и Ане Ивановић, припремали су се месец дана за јавни час поводом Вуковог рођендана који је одржан 6.XI у Народном музеју „Топлица“. Провели су нас речју, игром и песмом кроз живот и рад реформатора српског језика и писма, у амбијенту који је одисао духом Вуковог времена. За сценографију, костиме, реквизит и маску побринули су се учитељице и родитељи ученика. Програм је осмислила и са децом увежбала учитељица Славица Чикарић. Ни једно дете није читало са папира, а за похвалу је била и дикција.
Час је завршио фолклор шестака са играма из Шумадије.
Штафету Вукове недеље преузимају трећаци, али о томе у следећем јављању.
 
 
Јавни час - Светски дан пешака

sdp102016Јавни час је одржан поводом дана сећања на жртве саобраћајних незгода.

Прва жртва саобраћајних незгода је забележена 17.августа 1896. године када је 44-годишња   жена настрадала у саобраћају. Данас,након 120 година у саобраћајним незгодама на путевима живот изгуби 1,3 милиона људи годишње.sdp1020162

На путевима Републике Србије само у 2013. години живот је изгубило 650 људи.Од укупног броја погинулих 11 су била деца млађа од 14 година.Један од главних узрока незгода деце као пешака је “излетање” на улицу, у којем се деца не заустављају пре преласка улице и не проверавају да ли наилазе возила пре него што пређу улицу.

Час је одржан у сарадњи са наставницама и ученицима 4. разреда, а асистенти прилоком извођења су ученици 6. разреда који су већ обрадили тему о безбеднисти пешака у саобраћају. После одржаног предавања ученици су имали проверу научених правила путем квиза и асоцијација.

Сви ученици 4. разреда су успешно приказали ново научено знање и и стекли право на кретање у саобраћају, добили стручно звање ПЕШАК.

Час је реализовао наставник ТиО Малиша Стевановић уз асистенцију Зорана Петковића, такође наставника ТиО.

 
Благородне тековине средњег века

Наша школа придружила се манифестацији Дани европске баштине (28.9 – 30.9) јавним часом о могућностима истраживања средњовековне културне баштине на часовима додатног рада и секција у оквиру предмета српски језик. Час је са ученицима VIII/2 и VIII/3 одржала наставница Милка Тошић.

Све благородне тековине нашег средњег века: књижевни језик, писмо, рукописне књиге, житија, фреске, манастири, задужбинарство... проучавала је на часовима израде наставних средстава, калиографије, литерарне, драмске, рецитаторске, новинарске секције. Није изостала ни сакупљачка и колекционарска делатност.

Изложена су учила која су настајала од 1999. до данас. „Угледали смо се на Јефимију,  прву српску песникињу и чудесну везиљу, чија књижевна дела истовремено припадају и примењеној уметности. Тако су у техници гратажа израђена два свитка, прва наставна средства за историју језика. Један илуструје глагољицу, прво словенско писмо, а други српскословенску ћирилицу, прво српско писмо.“, објаснила је наставница Милка.

Ни школски лист, ни школска задруга не би носили име по слову ђерв, да није било истраживања језика и писмау пројекту Читајући фреске. Од заборава је сачувано прво специфично српско слово које је имало гласовну вредност ђ (као ђак) и ћ (као Ћићко).

У електронској презентацији приказани су калоиграфски радови Петре Копривице (VIII/3) којима је учествовала на конкурсу Дана ћирилице у Баваништу. „Инспирација су ми били управо писари Мирослављевог јеванђеља чија сам иницијална слова упознала у пројекту Читајући фреске“, рекла је Петра.

 
Jош један час у склопу обележавања Дана европских језика

У нашој школи одржан је још један час у склопу обележавања Дана европских језика.

Чaс je oсмишљeн кao aктивнa причa присутних учeникa и нaстaвникa сa вoдитeљимa прoгрaмa о европским писцимa и њиховим делима. Времеплов је кренуо од руских песника: С. Jeсeњинa, A.С.Пушкинa до A. П. Чeхoва, преко наших песника J.Joвaнoвића Змajа и Ђуре Jaкшића до француских и енглеских писаца :Ж.Вeрна, А.С.Егзиперија, Жaка Прeвeра и Вилиjeмa Шeкспирa.

Причa o писцимa зaвршeнa je пoдсeћaњeм нa joш нeкoликo eврoпскиx писaцa  чија дела се раде у основној школи : Хeнрикa Сeнкиjeвичa, Дaниjeлa Дeфoa и Ану Франк и њен Дневник.

У музичкoм дeлу чaсa чулe су сe руске песме- Kaћушa и Kaљинкa, српска- Oвo je Србиja и француска- Je t'aime, у инteрпрetaциjи учeницe Teoдoрe Милoшeвић.

Дa би причa билa кoмплeтнa, присутни су дoбили листићe нa кojимa je трeбaлo да напишу назив своје омиљене књиге и име омиљеног писца.

Зa зaвршни дeo часа припрeмљeнo je шeст нaциoнaлних jeла српскe, рускe, грчкe, фрaнцускe, итaлиjaнскe и eнглeскe кухињe.Свaкa кухињa имaлa je свoг кувaрa кojи je oбjaсниo кaкo сe спрeмa тo jeлo, aли и свoг прeвoдиoцa кaкo би их сви рaзумeли.. Вoдитeљи прoгрaмa били су учeници 6, 7.и 8.разреда.

Овај чaс oсмислилa је и рeaлизoвaлa нaстaвницa фрaнцускoг jeзикa Дaниjeлa Милoшeвић, уз пoдршку нaстaвникa ликoвнe културe Нeбojшe Стaнкoвићa.

У oквиру oбeлeжaвaњa Дaнa eврoпских jeзикa, учeници су нa чaсу ликoвнe културe зaпoчeли рaдoвe сa нoшњaмa eврoпских држaвa који ће пo зaвршeтку бити излoжeни у хoлу шкoлe. 

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 4