Предметна настава
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ
Слађана Момчиловић Српски језик раз.старешина 7/2
Милка Тошић Српски језик раз.старешина 6/3
Драгана Петровић Српски језик раз.старешина 5/3
Драгана Војиновић Српски језик
Божидар Миладиновић Математика
Данка Јанковић Математика раз.старешина 7/3
Сандра Рашић Математикса
Милена Декић Математика
Милијана Николић Енглески језик
Марина Михајловић Енглески језик раз.старешина 6/5
Јелена Тројановић Енглески језик
Славица Стојановић Енглески језик раз.старешина 5/1
Сара Красић Енглески језик
Данијела Милошевић Француски језик раз.старешина 6/2
Јелена Марковић Француски језик раз.старешина 8/3
Савета Костић Историја
Зоран Павловић Историја
Љиљана Стојковић Географија
Ненад Мутавџић Географија раз.старешина 7/1
Оливера Савић Географија
Дејан Живковић Биологија раз.старешина 5/2
Марија Антић Биологија раз.старешина 6/4
Биљана Јелић Хемија раз.старешина 8/1
Горица Динић Физика раз.старешина8/2
Војкан Симоновић Физика
Зоран Петковић ТИО
Малиша Стевановић ТИО раз.старешина8/5
Аца Маринковић Музичко раз.старешина 7/4
Иван Стебих Физичко васпи раз.старешина 7/1
Срђан Ковачевић Физичко васпи раз.старешина 5/4
Никола Тодоровић Физичко васпит раз.старешина 8/4
Немања Китановић ИНФОРМАТИКА
Јелица Орловић ТИО
Данило Раденовић Грађанско васпитање
Никола Стевановић Веронаука