Предметна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА

Слађана Момчиловић

Српски језик

6/1

Милка Тошић

Српски језик

5/3

Драгана Петровић

Српски језик

8/3

Драгана Војиновић

Српски језик

7/1

Божидар Миладиновић

Математика

 

Данка Јанковић

Математика

6/2

Сандра Рашић

Математика

 

Катарина Радовановић

Математика

 

Славица Стојановић

Енглески језик

8/1

Марина Михајловић

Енглески језик

 

Јелена Тројановић

Енглески језик

 

Дијана Стојановић

Енглески језик

 

Јелена Лукић

Енглески језик

 

Невена Кожовић

Енглески језик

 

Амела Јоксимовић

Енглески језик

 

Јелена Марковић

Француски језик

7/3

Слађана Величковић

Француски језик

 

Валентина Секулић

Француски језик

 

Зоран Павловић

Историја

 

Савета Костић

Историја

 

Ненад Мутавџић

Географија

5/1

Љиљана Стојковић

Географија

 

Оливера Савић

Географија

 

Дејан Живковић

Биологија

8/2

Марија Антић

Биологија

5/4

Биљана Јелић

Хемија

 

Горица Динић

Физика

7/2

Зоран Петковић

ТИО

 

Малиша Стевановић

ТИТ

7/4

Аца Маринковић

Музичко васпитање

6/3

Небојша Станковић

Ликовна култура

 

Иван Стебих

Физичко васпитање

 

Марко Ћурчић

Физичко васпитање

5/2

Душан Мијалковић

Физичко васпитање

8/4

Игор Павловски

Информатика

 

Данило Раденовић

Грађанско васпитање

 

Никола Стевановић

Веронаука

 

Горан Копривица

Хор и оркестар

Млађи разреди