Ритам рада

Настава се у матичној школи одвија у две смене, а у издвојеним оделењима у једној. Смене се мењају на месец дана. Часови у I. смени почињу у 800 сати. У II. смени за ученике од V до VIII разреда почињу у 1300 сати, а за ученике од I до IV од 1330 . Ваннаставне активности организују се пре и после часова. Настава је кабинетског типа.

У издвојеним оделењима часови почињу у 8:00 .

Преузмите:

Распоред часова - од V до VIII разреда

Распоред изборних предмета и ваннаставних активности

Распоред отворених врата

Распоред писмених и контролних задатака (1. полугодиште)