Позив за подношење понуда за јавну набавку 02/2016
субота, 02 јул 2016 07:10

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) и  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ( Сл. Гласник РС бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.321. од 30.06.2016. године, објављује се КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  02/2016  - НАБАВКА УГЉА ЗА ГРЕЈАЊЕ ОШ "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“ПРОКУПЉЕ  ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2015/2016 ГОДИНУ.

Преузмите:

1. Позив

2. Конкурсна документација


 
Позив за подношење понуда за јавну набавку 01/2016
петак, 18 март 2016 10:11

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12  14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 89 од 16.03.2016. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

Преузмите:

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

 
<< Почетак < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>

Страна 2 од 2