Одлука о додели уговора
Aутор текста Administrator   
понедељак, 31 јул 2017 14:40
У јавној набавци добара – дрвени пелет, бира се као најповољнија понуда понуђача „Bravox“ доо Соко Бања , Алексе Маркишића бр. 173, заведена код Наручиоца под бр. 147/р од 21.07.2017.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара.
 
Преузмите:
 
 
Jавнa набавкa мале вредности - дрвени пелет
Aутор текста Administrator   
недеља, 16 јул 2017 11:02
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2017, деловодни број Одлуке 231 од 12. 07. 2017. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број решења 232 од 12. 07. 2017. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – добара – ДРВЕНИ ПЕЛЕТ ЈН бр. 1/2017.
 
Преузмите:
 
 
Још једно признање за нашу школу
Aутор текста Administrator   
понедељак, 22 мај 2017 18:00
ДИПЛОМА И ПОХВАЛЕ ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
 
На двадесет првој смотри Ученичких задруга Србије која је одржана 20.05. 2017 год. у Гимназији у Сремским Карловцима, први пут су учествовали задругари из ОШ „Ратко Павловић Ћићко“.
Ученичка задруга „Ђерв“ ОШ „Р.П. Ћићко“ презентовала је своје производе из радних погона „Креативна учионица“ и „Еко-радионица“.
Наши ђаци су на смотри приказали технике украшавања предмета и сликање по њима акрилним бојама- декупаж, а своје производе понудили су на изложбеној продаји.
Штанд наше школе био је један од најпосећенијих, због чега је добио признање Организационог одбора Ученичких задруга Србије.
Разние слике, рамови, украси, кутијице, украсне врећице миришљавог биља и чајеви из домаће производње еко-радионице. представљали су необично занимљиву слику за све посетиоце ове велике смотре.
Успех још више добија на значају ако се има у виду да је ово прво учешће наше школе на оваквој манифестацији.
Смотру су обележила дружења и размене искустава између ученика и наставника многих основних и средњих школа.
Нашу школу су представљали ученици осмог разреда радних погона „Креативна учионица“ и „Еко-радионица“: Славица Ђурић, Катарина Ристић, Стефан Ђукић, Филип Чапрић, Марија Лакићевић, Кристина Вучетић, Теодора Јанковић, Милица Миљковић и Милош Стефановић, наставници: Марија Антић, професор биологије, мр Дејан Живковић, професор биологије и Светлана Прибак, секретар школе.
На смотри је учествовало 13 основних и средњих школа. На крају су додељене награде за учешће- школи у виду дипломе, а за наставнике и ученике похвалнице.
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 6 од 45