Читајући фреске

У четвртак 15.10.2015.у ОШ ,,Ратко Павловић Ћићко, завршена је 2.фаза пројекта ,,Читајући фреске''. Отворена је изложба ученичких ликовних радова на тему Минијатуре из средњовековних рукописних књига и одржан јавни час о Мирослављевом јеванђељу, најдрагоценијој српској реликвији.

ОПИС И ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА ,,ЧИТАЈУЋИ ФРЕСКЕ“

-Развојни генерацијски пројекат започет је у октобру 2015. са тадашњим ученицима 62 и 63 . Прва фаза реализована је 28.01.2015. отварањем изложбе ученичких радова о текстилним орнаментима на владарским одорама Немањића приказаним на фрескама. Истовремено је постављена музејска изложба која је садржала предмете из свакодневног живота и делови наоружања којим је реконструисана слика живота нашег човека у средњем веку.

- Пројекат функционално повезује образовно-васпитне циљеве екскурзије са наставним циљевима српског језика, историје и ликовне културе.

- Циљ пројекта је упознавање са културом средњег века с намером да се разуме и очува национална културна баштина и повеже са потребама савременог човека.

- Методе пројекта засноване су на истаживачком и креативном учењу на основу тзв. очигледне наставе и читања нелинеарних текстова. Учење прати и иза њега остају аутентична дела ученичког стваралаштва која су изложена у холовима школе.

- Аутор пројекта је наставница Милка Тошић. Чланови реализаторског тима су наставници Небојша Станковић и Зоран Павловић.

- Пројекат је оригиналан и чини нашу школу различитом,интересантном и препознатљивом.

Ликовна радионица подражавала је организацију рада у средњовековним сликарским школама.Одређени су главни мајстори и њихови помагачи.

Главни мајстори-сликари:Марко Васиљевић,Петра Копривица,Василије Милошевић,Милош Стефановић,Игњат Тасковић,Славица Ђурић, Марија Лакићевић,Бранка Булајић.